مبانی نظری وپیشینه فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون

مبانی نظری وپیشینه فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیوندارای 93 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل